Artecoaching, to nie dla Mnie – Nie umiem rysować!

Kolaż graficzny na "Przystanek Gronówka" z cytatem Vincenta van Gogha o pokonywaniu wewnętrznych wątpliwości przez twórczą ekspresję, z akcentem na żółtą plamę farby i elementy sztuki wizualnej.

To dobrze, nadajesz się zupełnie! ArteCoaching w Atlieeer Przystanek Gronówka jest dla tych, co nie umieją rysować. A jeśli umieją, ponieważ mają do tego wykształcenie, bądź wiedzę płynącą z samouki czy doświadczenia, to z tymi osobami będzie trzeba popracować więcej, zanim będą w stanie wykorzystać potencjał sztuki w samorozwoju. Dla nich poniższe nie będzie działać od razu ze względu na wyuczone schematy, które mogą blokować wolną ekspresję podświadomości.

Cytat: „Jeśli słyszysz w sobie głos, który mówi „nie możesz malować”, to śmiało maluj, a ten głos zostanie uciszony” jest często przypisywany Vincentowi van Goghowi, znanemu holenderskiemu malarzowi. Chociaż dokładne pochodzenie cytatu jest przedmiotem dyskusji, sentyment odzwierciedla ideę przezwyciężenia zwątpienia i wewnętrznej krytyki ego poprzez działanie i ekspresję siebie.

Idea przezwyciężania zwątpienia i wewnętrznego krytycyzmu poprzez działanie i wyrażanie siebie jest zakorzeniona w przekonaniu, że angażowanie się w twórcze działania i wyrażanie siebie jest skutecznym narzędziem osobistego rozwoju i k(g)ojącego działania, a nawet uzdrowienia.

Rozwój osobisty i odkrywanie siebie

Pokonanie zwątpienia w siebie poprzez twórczą ekspresję może prowadzić do osobistego rozwoju i samopoznania. To ciągła podróż, podczas której dowiadujesz się więcej o sobie, swoich mocnych stronach i siły odporności.

Wyciszanie wewnętrznej krytyki

Angażując się aktywnie w twórczą ekspresję wychodzimy z naszej strefy komfortu. Może okazać się, że samo działanie wycisza wewnętrzny krytyczny głos. W miarę jak zanurzymy się w procesie, przestaniemy być zajęci samooceną, a bardziej skoncentrujemy się na chwili obecnej i akcie tworzenia.

Transformacja

Proces twórczy jest transformujący, odkrywamy samych siebie na nowo np. lubię rysować kółka, a nie lubię trójkątów, co mówi też coś o mojej osobowości. Albo to, co stworzyłem wygląda na sztukę z galerii -nie wiedziałem, że mam talent, lub rysowanie oczyszcza moje ciało z napięć, czuję się rozluźniona. Wykorzystujemy naszą wrodzoną odporność i znajdujemy nowatorskie rozwiązania problemów. To sposób na odkrywanie i wyrażanie własnej tożsamości i potencjału.

Budowanie pewności siebie

Podejmowanie działań i tworzenie czegoś, niezależnie od tego, czy jest to dzieło sztuki, rzeźba, czy jakakolwiek inna forma ekspresji, może przyczynić się do budowania pewności siebie. Sam akt tworzenia, niezależnie od postrzeganego poziomu umiejętności, staje się źródłem dumy i spełnienia.

Wzmocnienie osobistej pozycji poprzez działanie

Podjęcie działania, nawet w obliczu zwątpienia, czy niechęci – nie umiem -nie potrafię: jest kluczowym krokiem w kierunku wzmocnienia samego siebie. Aktywnie działanie, zwłaszcza takie, które wymaga wyrażania siebie, jednostki mogą uwolnić się od paraliżu wątpliwości i zyskać poczucie sprawczości nad swoimi myślami i uczuciami.

Twórcza ekspresja jako wyzwolenie

Angażowanie się w twórcze działania, takie jak rysowanie, malowanie, rzeźbienie, zapewnia ujście emocjom i myślom. Ta forma wyrażania siebie może służyć jako zawór uwalniający, pozwalający jednostkom skierować swoje wewnętrzne zmagania w namacalną i zewnętrzną formę. I w efekcie spać spokojnie.

Zestaw rysunków wykonanych podczas warsztatów arteterapii na "Przystanek Gronówka", prezentujących drzewo, glob z falami energii, subtelny szkic z kwiatami i kolorowego owada, odzwierciedlających proces twórczy i wyrażania emocji przez sztukę.

Niezależnie od tego, czy rysujemy, malujemy, rzeźbimy czy możemy śpiewamy, czy też praktykujemy jakąkolwiek inną formę twórczej ekspresji, sam proces staje się środkiem do samopoznania i osobistego wzmocnienia. Takie podejście jest zgodne z zasadami terapeutycznymi, a wiele form terapii, w tym arteterapia, wykorzystuje twórczą ekspresję jako narzędzie uzdrawiania i samopoznania. Akt tworzenia sztuki jest procesem przemieniającym i uzdrawiającym, pomagającym jednostkom stawić czoła i pokonać wewnętrzne bariery, aktywować do k(g)ojącego działania, a nawet zapoczątkować proces uzdrowienia.

Inspirujący cytat na "Przystanek Gronówka" o mocy sztuki w procesie przemiany i leczenia, przedstawiony na tle metalicznych, złotych smug z sercem symbolizującym miłość do sztuki i samouzdrawianie.

Tak więc, jeśli ktoś się waha lub ma wątpliwości co do swojej zdolności do rysowania, lub angażowania się w jakąkolwiek działalność twórczą, rada zawarta w tym blogu jest taka, że mimo to zrobić to (dalej). Podjęcie tego kroku może prowadzić do zmiany sposobu myślenia, budowania pewności siebie i wyciszenia samokrytycznego głosu. Podkreśla znaczenie pokonania postrzeganych ograniczeń i wykorzystania potencjału osobistego rozwoju poprzez twórczą ekspresję.

Zapraszam na indywidualne konsultacje lub warsztaty grupowe.

cookie

Informujemy, że przez korzystanie ze strony internetowej, bez zmian ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na politykę prywatności i zapisywanie plików cookies, które pozwalają na sprawne działanie naszej strony internetowej.