Artecoaching: Niets voor Mij – Ik Kan Niet Tekenen!

Grafische collage voor 'Przystanek Gronówka' met een citaat van Vincent van Gogh over het overwinnen van innerlijke twijfels door creatieve expressie, geaccentueerd met een gele verfvlek en elementen van visuele kunst.

Dat is goed, je bent helemaal geschikt! ArteCoaching in Atelier Przystanek Gronówka is voor degenen die niet kunnen tekenen. En als ze het kunnen, vanwege hun opleiding, zelfstudie of ervaring, zal er meer werk nodig zijn met deze personen voordat ze het potentieel van kunst in zelfontwikkeling kunnen benutten. Voor hen zal het volgende niet onmiddellijk werken vanwege aangeleerde patronen die de vrije expressie van het onderbewustzijn kunnen blokkeren.

Het citaat: 'Als je een stem in je hoort zeggen 'je kunt niet schilderen', schilder dan juist, en die stem zal verstommen' wordt vaak toegeschreven aan Vincent van Gogh, de bekende Nederlandse schilder. Hoewel de exacte oorsprong van het citaat ter discussie staat, weerspiegelt het sentiment het idee van het overwinnen van twijfel en de innerlijke kritiek van het ego door actie en zelfexpressie.

Het idee van het overwinnen van twijfel en interne kritiek door actie en zelfexpressie is geworteld in het geloof dat het zich bezighouden met creatieve activiteiten en het uiten van zichzelf een effectief instrument is voor persoonlijke ontwikkeling en een kalmerende, zelfs helende werking heeft.

Persoonlijke Ontwikkeling en Zelfontdekking

Het overwinnen van zelftwijfel door creatieve expressie kan leiden tot persoonlijke ontwikkeling en zelfkennis. Het is een voortdurende reis waarbij je meer over jezelf leert, je sterke punten en je veerkracht.

Het Tot Zwijgen Brengen van de Innerlijke Criticus

Door actief deel te nemen aan creatieve expressie, stappen we uit onze comfortzone. Het kan blijken dat de handeling van het creëren zelf de interne kritische stem tot zwijgen brengt. Naarmate we ons meer verdiepen in het proces, stoppen we met het bezig zijn met zelfbeoordeling en concentreren we ons meer op het huidige moment en de daad van het creëren.

Transformatie

Het creatieve proces is transformerend, we ontdekken onszelf opnieuw, zoals 'Ik teken graag cirkels, maar houd niet van driehoeken', wat ook iets zegt over mijn persoonlijkheid. Of wat ik heb gecreëerd ziet eruit als kunst uit een galerij - ik wist niet dat ik talent had, of tekenen bevrijdt mijn lichaam van spanningen, ik voel me ontspannen. We gebruiken onze aangeboren veerkracht en vinden innovatieve oplossingen voor problemen. Het is een manier om je eigen identiteit en potentieel te ontdekken en uit te drukken.

Opbouwen van Zelfvertrouwen

Actie ondernemen en iets creëren, of het nu een kunstwerk, een sculptuur of welke andere vorm van expressie dan ook is, kan bijdragen aan het opbouwen van zelfvertrouwen. De daad van het creëren zelf, ongeacht het waargenomen niveau van vaardigheid, wordt een bron van trots en voldoening.

Versterken van Persoonlijke Kracht door Actie

Actie ondernemen, zelfs in het gezicht van twijfel of terughoudendheid – ik kan niet, ik ben niet in staat: is een sleutelstap naar het versterken van zichzelf. Door actief deel te nemen, vooral in activiteiten die zelfexpressie vereisen, kunnen individuen zich bevrijden van de verlamming van twijfel en een gevoel van eigenaarschap over hun gedachten en gevoelens verkrijgen.

Creatieve Expressie als Bevrijding

Zich bezighouden met creatieve activiteiten, zoals tekenen, schilderen, beeldhouwen, biedt een uitlaatklep voor emoties en gedachten. Deze vorm van zelfexpressie kan dienen als een ontluchtingsklep, waardoor individuen hun innerlijke strijd kunnen omzetten in een tastbare en externe vorm. En als gevolg daarvan rustig slapen.

Een set tekeningen gemaakt tijdens kunsttherapie workshops bij 'Przystanek Gronówka', met afbeeldingen van een boom, een globe met energiegolven, een subtiele schets met bloemen en een kleurrijk insect, die het creatieve proces en de uitdrukking van emoties door kunst weerspiegelen.

Of we nu tekenen, schilderen, beeldhouwen, zingen, of welke andere vorm van creatieve expressie dan ook beoefenen, het proces zelf wordt een middel tot zelfontdekking en persoonlijke versterking. Deze benadering is in overeenstemming met therapeutische principes, en vele vormen van therapie, waaronder kunsttherapie, gebruiken creatieve expressie als een instrument voor genezing en zelfbewustzijn. De daad van het creëren van kunst is een transformerend en helend proces, dat individuen helpt om interne barrières het hoofd te bieden en te overwinnen, rustgevende acties te activeren en zelfs het genezingsproces te starten.

Inspirerend citaat bij 'Przystanek Gronówka' over de kracht van kunst in het proces van transformatie en genezing, afgebeeld tegen een achtergrond van metalen, gouden strepen met een hart dat de liefde voor kunst en zelfgenezing symboliseert.

Dus, als iemand aarzelt of twijfelt aan zijn vermogen om te tekenen, of zich in welke creatieve activiteit dan ook te engageren, is het advies in deze blog om het toch te doen. Deze stap zetten kan leiden tot een verandering in denkwijze, het opbouwen van zelfvertrouwen, en het tot zwijgen brengen van de zelfkritische stem. Het benadrukt het belang van het overwinnen van waargenomen beperkingen en het benutten van het potentieel van persoonlijke ontwikkeling door creatieve expressie.

Ik nodig u uit voor individuele consultaties of groepswerkplaatsen.

cookie

We willen je informeren dat je door de website te gebruiken, zonder je browserinstellingen te wijzigen, akkoord gaat met het privacybeleid en het opslaan van cookies, die ervoor zorgen dat onze website soepel kan functioneren.